Vad är marknadsföring?

Det finns så många olika aktiviteter som kan sorteras in under paraplyrubriken ”Marknadsföring” att det nästan inte är någon idé att försöka lista dem. Frågan är också vad som ska räknas som en marknadsföringsaktivitet. Det är inte helt enkelt att bena ut vad som bör kopplas ihop med vad.

Marknadsföring handlar om många olika områden, som mer eller mindre går in i varandra. Hit hör:

  • Produktplacering.
  • Reklam i tv, tidningar och radio.
  • PR.
  • Sponsring.
  • Events.

Produktplacering och sponsring

Var det ena området slutar och det andra tar vid går ofta inte att säga. Produktplacering har t.ex. kommit att öka kraftigt i omfattning som en följd av att många konsumenter idag är trötta på traditionell reklam. De vill inte att den svenska situationskomedin ska avbrytas för att en reklamfilm för knäckebröd ska kunna visas. Däremot har de inte så mycket emot om knäckebrödspaketet istället står på frukostbordet i komediserien, så länge det inte blir för uppenbart att det rör sig om produktplacering.

Sponsring är ett närliggande ämne, som kan handla om allt ifrån att det lokala fotbollslaget har den lokala färghandlarens namn på sina träningsoveraller till att en sportstjärna tjänar mer på olika sponsorkontrakt än på själva sportutövandet. Många framgångsrika artister vittnar om att det är i princip omöjligt för dem att köpa kläder i butik, eftersom de flesta designers hellre sponsrar dem med kläderna istället. Att Justin Timberlake bär ett visst plagg är så pass lukrativt att en designer gärna skänker bort plagg.

PR och events

Sponsring och produktplacering är alltså ungefär samma sak, och produktplacering är ett sätt att göra reklam utan att göra reklam. En annan form av reklamfri reklam är PR. Detta står från början för public relations, men kan idag betyda nästan vad som helst. All bra PR ska dock sätta sig i människors medvetanden utan att man behöver använda traditionell reklam. Helst ska insatserna ge resultat i form av vanliga tidningsartiklar och andra medieinslag. Om en mässa för ny teknik inom exempelvis bilindustrin därmed är att betrakta som PR eller som reklam, eller rent av som sponsring, därom tvistar de lärde. Klart är i alla fall att en mässa är ett event, och det betyder att det ofta är flera typer av företag inblandade, alla i marknadsföringens tjänst.

En PR-byrå kanske arrangerar mässan, och tar hjälp av en reklambyrå för att marknadsföra den i annonser, ta fram en grafisk profil etc. För de praktiska arrangemangen under mässan står kanske en eventbyrå, och alla som arbetar på mässan har enhetliga kläder, men den grafiska profilen på. Kläderna är troligen framtagna av ett företag som arbetar med profilkläder.

Det här exemplet visar både hur nära varandra olika företag hamnar, och ger också en förenklad bild av vilka de olika företagens affärsområden är.