En kreativ arbetsplats

arbetsplatsAtt en arbetsplats föder kreativitet hos de anställda är en av de viktigaste hemligheterna bakom framgång och ett bra arbetsklimat. Med kreativt stimulerade anställda, utrymme för kreativitet och en ren och inspirerande miljö kan man uppnå drömresultat med sin verksamhet!

Att en arbetsplats blir inspirerande och kreativ i sin miljö är en arbetsgivares uppgift, men det finns många saker som medarbetare själva kan göra för att hålla kreativiteten på topp.

Den fysiska miljön

Den fysiska miljön är viktigare än man kan tro. Genom rätt möblering, olika miljöer och platser där medarbetare kan arbeta både i lugn och ro och med varandra är superviktig. Men det kan vara lätt att glömma en viktig aspekt, nämligen städning av arbetsplatsen. www.kundia.com erbjuder lokalvård, vilket är en förutsättning för att arbetsplatsen ska kännas behaglig, fräsch och främja kreativitet, men även för de arbetandes hälsa. Bristfällig städning kan bland annat orsaka dammallergi, eller kvalsterallergi som det heter idag.

Vad kan man själv göra?

Som medarbetare och chef kan man på många vis boosta sin och andras professionella kreativitet på olika vis. I Metrojobb tipsar arbetslivsforskaren Nicolas om hur du kan bli mer kreativ på jobbet. Genom att arbeta idéinriktat både i grupp och på egen hand, jobba för ordningsamma möten där alla får komma till tals och ha tydliga ramverk kring diskussioner kan man komma långt. Men det är också bra att leka mer och flamsa mer, skaffa sig nya intryck, träna, motverka stress och ha tydliga mål. Kreativitet föds genom att man känner sig trygg samtidigt som man får möjlighet till att utmana sig själv. Det är grunden i en framgångsrik verksamhet.

”Chefer som vill skapa ett kreativt klimat gör bäst i att tänka annorlunda. Några exempel på det är att skapa möten mellan olika avdelningar, flytta möten till nya platser, till exempel utomhus, och att ge medarbetarna tid för att spåna idéer”, skriver DN i en artikel.