Ett kontorslandskap i förändring

3504236-google-sokningar

Google sägs vara en anledning till förändringen

Det som en gång var det självklara: ett kontor med vita väggar, bås med datorer och en kaffemaskin i ett hörn – är längre inte det vanliga. De nya arbetarna – de unga – har en annan syn på hur ett kontor ska se ut, och allt fler arbetsplatser anammar deras syn.

I ett tidigare inlägg har vi skrivit om hur kontor kommunicerar; vad ett stökigt kontor innebär, vad designmöbler ger för bild av företaget samt det farliga i att fastna i ett ogenomtänkt mönster. Och om du tillhör det äldre slaget av människor som arbetar – är risken större att ditt kontor inte kommunicerar lika bra som om du vore ung. De ungas defination av vad som är en arbetsplats har nämligen förändrat kontorslandskapet, nu liknar det mer ett vardagsrum och tanken att ersätta kontrosstolen till ett löpband känns inte alls så märkligt för den under 30 år.

Fyra generationer – ett kontor

Det är efter en undersökning från möbelföretaget Kinnarps som man har kommit fram till att det just nu är stora skillnader i hur man ser på arbetsplatsen och den stora skillnaden ligger i vilken ålder man har. Aldrig tidigar har det arbetat hela fyra olika generationer på samma kontor, och det har blivit tydligt att tiden på jobbet värderas högt av de som är yngre. Johan Götesson som är VD för möbelföretaget Götessons förklarar:
Man kan säga att det var Google som startade den här trenden. Vi vill vara glada och må bra på jobbet och en kreativ miljö föder kreativitet. DI Weekend.
Unga ställer ett nytt – högre – krav på arbetsplatsens kreativa miljö, de vill inte att arbetsplatsen ska vara en tråkig plats. Detta är även någonting som arbetsgivare bör eftersträva, eftersom det redan sen tidigare är visat att en arbetsplats med en bra arbetsmiljö gör att ens anställda arbetar bättre – vilket självklart är lönsamt för hela bolaget.