Kapital och export

I dag skriver vi om hur det behövs pengar, så kallat kapital, till de som startar eget, utvecklar en affärsidé eller kanske vill börsnoteras. Mer pengar till innovativa företag föreslår Almi, mer fokus på nyanlända enligt regeringen. Läs vidare!

 

Fredrikfritte.seDet kan vara svårt att utveckla och satsa helhjärtat på en affärsidé om det saknas likvida medel. Nu är det lättare än någonsin att låna pengar enkelt hos Springfinance.

Statliga Almi Företagspartner storsatsar på innovativa företag enligt en artikel i NWT. Det innebär att fler företag med nya produkter och tjänster har större chans att växa till sig och få sitt företag lönsamt. Små och medelstora företag kan söka medel i form av just tillväxtlån och innovationsfinansiering. Det går vidare att söka finansiering redan i år, tack vare ökade resurser från en garanti från Europeiska Investeringsfonden. Låntagare får också särskilt förmånliga villkor i och med tillväxtlånet, med syfte att ge möjlighet till innovativa företag att utvecklas och bli lönsamma.

Nyanlända och den svenska exporten

Regeringen vill vidare stärka exporten och nu satsas miljoner på att tillvarata kontaktnäten som nyanlända bär på, för att på så sätt öppna dörrar till nya marknader. Sammanlagt är det hela 800 miljoner som ska läggas på att bidra till ökad export, under en period på fem år. Forskning visar att nyanlända ofta har ett väletablerat kontaktnät hemmavid som kan fungera som dörröppnare för nya och etablerade företag i Sverige Målen med strategin är som listas här nedan:

  • Öka BNP i absoluta och relativa tal
  • Öka andelen exporterande företag i Sverige, som i dagsläget mer skickar endast till länder inom EU
  • Locka till mer investeringar i Sverige från länder där tillväxt sker
  • Locka mer turister till Sverige genom utbyte och export

aktieportal.nuFör att lyckas med denna målsättning ska ett flertal olika insatser beredas, bland andra att öka antalet ambassader, underlätta finansiering för små företa, få fler direktflyg till Sverige och kartlägga både stöd och handelshinder som kan finnas. Målet är att satsa på tillväxtmarknader, där inte EU-länder är främsta handelspartner. Mer om detta kan man läsa om här, i Göteborgs-Posten.

Några som aktivt söker finansiering, men i det dolda, är Spotify. I Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur det nyligen avslöjats hur Spotify söker miljarder av investerar, i lån. Detta lån ska sedan, som konvertibler, omvandlas till rabatterade aktier. Det handlar om att musikjätten vill etablera sig på börsen, och då krävs först och främst en börsnotering.

Målet för Spotify är att få in hela 500 miljoner dollar, något som motsvarar 4,3 miljarder kronor – pengar för att fortsätta finansiera bolagets tillväxtplaner på den globala marknaden. Spotify satsar alltså på tillväxt och på nya marknader, något som de tror kommer kunna erövra på kort sikt. Musiktjänsten finns för övrigt i 58 länder och analysfirman GP Bullhound understryker att företaget i bästa läget kan komma att värderas till äver 400 miljarder kronor inom fyra år, idag ligger värderingen på runt 76 miljarder. Vi får se hur det hela utvecklas, nu också när Apple Music kommit som en rejäl rival på den stora, skakiga musikmarknaden.