Kommunikation allt viktigare

Det går satt storsatsa på kommunikation inom ett företag på flera olika sätt. Det finns en inriktning som handlar om att kommunicera och marknadsföra företagets tjänster, en sorts outbound som är viktigt för de som har en produkt att sälja. Produkten kan bestå av en vara som ska förbrukas, men det kan också vara en image som man försöker sälja till en publik. Oftast handlar PR och sådan kommunikation som handlar om politik och individnivå. Men ibland behöver ett företag rädda sitt anseende och då är PR otroligt viktigt.

affärskvinna bland folk

Med alla de kanaler som finns idag så är kommunikation allt viktigare. Företag som inte jobbar alls med kommunikation har en tuff tid framför sig. Dels för den interna och den externa kommunikationen. Den viktigaste kommunikationen som ett företag kan syssla med handlar om reklam och marknadsföring, oavsett kanal. Den kan sedan se helt olika ut beroende på tjänster och produkter. De som vill satsa på snygg reklam och på så vis locka in nya kunder ska helt enkelt vända sig till http://mindpool.se/ för en konsultation. Sedan bör man se över sina satsningar på sin kriskommunikation. Det kan helt enkelt gå lite hur som helst nämligen.

Vattenfall går på en nit

Ett företag som har fått många stötar den senaste tiden och direkt måste jobba med sin image är helt klart Vattenfall.

Under Ströms tid hann Vattenfall även med några kostsamma omorganisationer av kommunikationsstaben. Av det egentliga uppdraget, att förbättra ”Vattenfall reputation index”, en intern mätning, blev det dock intet. Vattenfall ligger på stadiga bottennoteringar, klart sämre än många konkurrenter. Vattenfall har även bottenbetyg i såväl Svenskt Kvalitetsindex, SKI som TNS-Sifos mätning av företags anseende.(läs mer här)

Ett anseende är allt vad ett företag har och är det skadat så är det oftast svårt att ta sig upp, oavsett om man får till en snygg reklamfilm. Som många kanske har märkt så ligger Vattenfall lågt med sina reklamfilmer och anledningen kan ju vara att de inte är helt säkra på vad nästa steg kommer att bli. En idé är att hela den gigantiska informationsstaben som de har samordnar och samarbetar fram en bra lösning på sitt problem. Just nu avvecklar de hela sin kommunikationsavdelning eftersom den varit låt oss säga ”osorterad”, problemet ligger nog i problematik att kommunicera invändigt, något som helt klart skadar företaget.