Kreativ och konstnärlig reklam

En gammal fördom gör gällande att det bara är i Stockholm som reklam betraktas som en konstform, medan man i resten av landet betraktar reklam som ett störande element, och som bäst ett nödvändigt ont som gör fler tv-kanaler möjliga. Men det stämmer inte. Reklam kan numera vara konst på alla möjliga sätt. Det är inte ovanligt att reklambyråer samarbetar med konstnärer, eller att en person med en konstutbildning i bagaget börjar arbeta på en reklam- eller PR-byrå. Många copywriters är också journalister.

Det finns flera konkreta exempel på detta. Det kanske mest anmärkningsvärda ur ett svenskt perspektiv är troligen att Roy Andersson har gjort ett flertal reklamfilmer, för alla möjliga företag. Andersson är en av våra mest namnkunniga regissörer, och hans filmer betraktas som ganska ”svåra”. Den som har sett någon av hans spelfilmer känner också igen mycket av stilen. Så här såg det exempelvis ut när han fick i uppdrag av reklambyrån Forsman & Bodenfors att göra en reklamfilm för Falcons bayerska öl. Den som har sett Sånger från andra våningen känner igen sig.

Andersson är inte den enda som har gjort både spelfilm och reklamfilm. Det som gör honom något unik i sammanhanget är att han började med att göra spelfilmer. Flera reklamfilmsregissörer har gått över till att göra spelfilmer, däribland Spike Jonze och Chris Cunnigham.

Men det behöver inte handla om storslagna samarbeten, det kan lika gärna handla om att göra något i en liten skala, tillsammans med de konstnärer som är verksamma på en viss ort. På Gräsö i Roslagens skärgård har t.ex. en lokal reklambyrå startat en konstrunda.