Marknadsföring i all ära – få företaget att gå bra

Marknadsföring är naturligtvis väldigt viktigt för ett företag, precis som försäljning. Utan kunder inget företag. Men vi vill idag lyfta fram en annan viktig aspekt som vissa företag under tider av stark tillväxt glömmer bort. Att faktiskt få företagets rutiner att fungera och gå ihop bra. För att reklamen och marknadsföringen verkligen ska ha den effekt man vill måste företaget leva upp till det som påstås. Det hela handlar om tillit och förtroende. Och för att kunderna ska ha förtroende för företaget måste alla delar av företaget fungera bra. Det här är en helhetssyn på marknadsföring där allt ifrån kundservice och reklamationshantering till reklam och rutiner bedöms tillhöra varumärket och marknadsföringen. Denna syn på marknadsföring kallas för en holistisk marknadsföring och är vad vi vill rekommendera. I en riktig holistisk syn på marknadsföringen ingår även saker som företagsansvar och miljömedvetenhet. Allt för att bygga helheten av ett varumärke som kunder kan ha förtroende för, identifiera sig med och handla av.

Exempelvis måste ett företag ha fungerande system och rutiner för alla möjliga ärenden såsom frånvaro, riskhantering, produktionsplanering och så vidare. Vi rekommenderar att kika på, och beställa, funktionella ärendehanteringssystem från www.addsystems.com/arendehantering. Med rätt system för ditt företags diverse ärenden är det mycket lättare att ha överblick, följa upp och inte minst skapa och upprätthålla fungerande rutiner. Är man tillräckligt bra behöver man inte ens göra reklam, marknadsföringen sköter sig självt. Spana exempelvis in japanska tågstädare som får redaktionell reklam i en stor dagstidning. DN i det här fallet, läs hela artikeln här. Vill du lära dig mer om holistisk marknadsföring finns det massor med information på nätet. Spana exempelvis in denna video!