Reklam eller inte?

Vad får man egentligen prata om i Public Service? När blir det för mycket och när måste man censurera eller lägga in en brasklapp? Kanske när det kommer till alkohol och förhärligande av droger av alla de slag – mer om detta och övrig marknadsföring nedan.

Glödlampa teckningMarknadsföringsavdelningen är förmodligen en av de viktigaste avdelningarna ett stort företag kan ha. Där sker de processer som får ut företaget på marknaden i alla de kanaler som det behöver synas på. Det kan vara på internet i olika forum och med olika kampanjer, i radio, i TV, i tidning och på reklampelare lite överallt – säg bussar, tåg och annan lokaltrafik. Därför är det bra att marknadsavdelningen har allt de behöver av vanligt kontorsmaterial, så att de ska kunna ägna sig helt åt sitt viktiga arbete. På Kontorsgiganten finns nog allt man kan tänka sig för just detta.

Man får inte göra reklam om allt

Sedan har man som företag en hel massa lagar och regler att följa när det kommer till marknadsföring, som en kan läsa om på Konsumentverket bland annat men också på Marknadsdomstolen där domar finns att tillgå. Denna måste vara enligt god marknadsföringssed bland annat. Något som man måste vara försiktig med i Sverige är verkligen hur man pratar om alkohol, detta får inte förskönas eller marknadsföras som något som helst. Även i Public Service är det väldigt noga med sådant här, det fick bland annat Edward Blom erfara när han sommarpratade i Sveriges Radio nyligen, då pratade han bland annat om alkohol genom att berätta om sina studentminnen och på ett sådant sätt att Sveriges Radio tyckte det nödvändigt att sätta in en brasklapp kring just alkohol, något Edward fick införa i sitt manus. Om detta kan man läsa mer om på Expressen bland annat samt i flera andra medier. Programchefen menar samtidigt att:

  • Vi ägnar oss inte åt censur här, men vi har ett ansvar.
  • När man pratar oemotsagd i radio så kan man inte göra reklam, man kan inte förtala någon och man får vara lite varsam i hur man förhärligar droger.
  • Vi har en jättestor publik med många unga som lyssnar och vi har ett ansvar där

En annan nyhet är att svenskar allt mer undviker reklam på olika sätt, och nu har börjat bland annat rata reklam i mobilen. Det har man länge kunnat göra i datorns webbläsare genom att installera vissa tillägg, nu kommer även detta till just mobilen. Inte så bra för marknadsförarna och alla företagare!